مقالات موفقیت

بازنده های واقعی تماشاچیان هستند

آیا بازنده های واقعی تماشاچیان هستند ؟

این یک واقعیت بزرگ است. در یک مبارزه ۲ طرف وجود دارد. برنده و بازنده. ضمنا همان طور که می دانید ممکن است بازی نیز تساوی بشود. اما شکست خورده های اصلی تماشاچیان هستند.

این جماعت مادامی که تماشاچی باقی بمانند شکست خورده اند. بسیاری از انسانها ترجیح میدهند هرگز یکی از ۲ طرف نباشند. اما اغلب آنها فراموش میکنند که وقتی انتخاب میکنی تماشاچی باشی در واقع برای همیشه بازنده بودن و شکست خورده بودن را انتخاب کردی.

اکثر تماشاچیان در بسیاری از موارد کارشناس نیز هستند. آنها براحتی اظهار نظر میکنند، بازی ها و مسابقات را تفسیر میکنند، ایرادات را گوشزد میکنند و مانند یک کارشناس واقعی به تجزیه تحلیل وقایع میپردازند.

گاهی اوقات دچار این توهم میشوند که نظرات شان کاملا درست است. اما سوال اینجاست که اگر تماشاچی کارشناس نما دارای دانش مربوطه است (وگرنه اظهار نظر نمی کرد)، چرا خود به میدان نمی آید و مبارزه نمیکند؟؟؟ دلیلش را میدانید؟ من میدانم. دلیل اصلی این است که همه از شکست خوردن می ترسند.

بازنده های واقعی تماشاچیان هستند
بازنده های واقعی تماشاچیان هستند

 

اشتیاق پیروزی زورش به ترس از شکست نمی رسد. دلیل اصلی وارد مبارزه نشدن ترس است. ترس از شکست، ترس از طرد شدن، ترس از ناکامی، ترس از مسخره شدن، و ترس از مورد قضاوت قرار گرفتن.

نکته ی مهمی که نباید هرگز فراموش کنید این است که اصلا اهمیت ندارد دیگران راجع به شما چه فکر می کنند. تلاش نکنید همه را از خود راضی کنید. امکان ندارد‌. حتی اگر باران رحمت الهی بر سر همه فرود آید باز هم عده ای شکایت میکنند از اینکه چرا باران می بارد‌.

مهم نیست دیگران مسخره تان بکنند. کار خودتان را بکنید. کار درست همین است. شما در تمامی شرایط مخالف خواهید داشت. هرگز استراتژی راضی کردن همه برای تان توفیقی به همراه نخواهد داشت.

همه را راضی کردن نتیجه اش می شود شکست و بدبختی حتمی. تمام تلاش شما باید این باشد که کار درست را انجام دهید. باید هدف تان را بدانید. باید در راستای تحقق اهداف تان گام بردارید‌. باید طعم تلخ موقت شکست های پی در پی را بکشید. باید بیاموزید چه چیزها و چه راههائی منجر به موفقیت نمی شوند.

باید و نبایدهای مسیر پیش روی تان را میبایست بدانید، تمامی این موارد را باید رعایت کنید تا در نهایت به موفقیتی که شایسته تان است دست بیابید.

شهامت داشته باشید

از جنس تماشاچی نباشید. شما باید قهرمان باشید. قهرمان زندگی خویش. سایر قهرمانان باید الهام بخش شما باشند. می‌بایست الگوی شما باشند، هرگز نباید قهرمان بودن خود را امری محال و غیر ممکن بپندارید.

فراموش نکنید تنها غیر ممکن؛ غیر ممکن است. زیر آسمان خدا هیچ چیز نشدنی نیست. مگر اینکه شما آن را نشدنی بپندارید. شما را به خدا یک بار برای همیشه عزم تان را جزم کنید تا پیروز میدان باشید. مهم نیست قبل از پیروزی چقدر طعم شکست را بچشید.

مهم آخرین مبارزه است. مبارزه ای که شما قهرمان آن میشوید. وقتی پیروز شدید تمام شکست های گذشته شما توجیه خواهد شد. دست از تماشاچی بودن بشویید و به میدان بیایید.

 

نوشته های مشابه

بستن